informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O DŁUGOŚCI 7M PRZY UL. WITA STWOSZA NA DZ. NR 218/23 OBR. 8 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.10.2020.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O DŁUGOŚCI 7M PRZY UL. WITA STWOSZA NA DZ. NR 218/23 OBR. 8 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data aktualizacji:
2020-07-06