Dokument archiwalny
Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi, wnioski i propozycje zmian można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. w następujący sposób:

  1. przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

LUB

  1. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,

LUB

  1. dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Ponadto informujemy o możliwości skorzystania z dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań.

Dyżury odbędą się telefonicznie i mailowo w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2020 r. naprzemiennie w godz. od 8.00 do 11.00 lub 12.00-15.00.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwaga: od dnia 10 czerwca br. zmianie uległy projekty załączników nr 2 i 3 do konsultowanego projektu programu!

Dokumenty do pobrania:


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ WALCZAK
Data wytworzenia:
2020-05-25
Data publikacji:
2020-05-25
Data aktualizacji:
2020-06-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-06-21 00:00:04
DARIUSZ WALCZAK
 Przeniesiono do archiwum
2020-06-10 15:59:59
DARIUSZ WALCZAK
 Edycja
2020-06-05 14:23:10
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-06-05 14:16:32
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-06-01 07:26:19
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-28 10:26:19
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-25 09:37:40
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-25 09:31:40
JOANNA SŁOMSKA
 Publikacja