Dokument archiwalny
ZALECENIE DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA SPRAWOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 REALIZOWANEJ PRZEZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

Informuje się, że zgodnie z Poleceniem Nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego (znak: WN- I.0121.13.2020) z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów zaleca się natychmiastowe zawieszenie sprawowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez osoby fizyczne, inne niż Gmina Miejska Kraków osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, do odwołania.

 

Polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów.

 

Zalecenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zawieszenia sprawowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów.

 

Zalecenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zawieszenia sprawowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanej przez dziennych opiekunów (wersja edytowalna).

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2020-04-07
Data publikacji:
2020-04-07
Data aktualizacji:
2020-04-07
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-05-28 00:00:03
PAULINA WOŹNIAK
 Przeniesiono do archiwum
2020-04-07 15:40:24
PAULINA WOŹNIAK
 Edycja
2020-04-07 12:41:24
PAULINA WOŹNIAK
 Publikacja