Wersja komunikatu z dnia: 2020-03-24 16:55:55
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAMKNIĘCIA PRYWATNYCH ŻŁOBKÓW

Informuje się, że zgodnie z Poleceniem Nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego  (znak: WN-II.0121.6.2020) z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym Polecenie Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych decyzja o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków   obowiązuje od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania.    

 

Telefony informacyjne Urzędu Miasta Krakowa – wyłącznie w zakresie informacji dotyczących działalności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 12 616 92 84, 12 616 94 87

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2020-03-24
Data publikacji:
2020-03-24
Data aktualizacji:
2020-03-25
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-03-25 10:03:55
PAULINA WOŹNIAK
 Edycja
2020-03-25 10:01:32
PAULINA WOŹNIAK
 Edycja
2020-03-25 10:01:06
PAULINA WOŹNIAK
 Edycja
2020-03-24 16:55:55
PAULINA WOŹNIAK
 Publikacja