Dokument archiwalny
FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019 – nabór kandydatur

Do 31 marca 2020 r. mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, które bezinteresownie niosą pomoc mieszkańcom Krakowa.

Zgodnie z uchwałą – Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa – tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom.

Corocznie za dany rok kalendarzowy dopuszcza się przyznanie maksymalnie, łącznie w obu kategoriach pięciu tytułów Filantrop Krakowa:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Zgłoszenia kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019 należy składać:

  • tradycyjnie - poprzez przesłanie podpisanego wniosku do lokalizacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, lub na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019:

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2020-03-02
Data publikacji:
2020-03-02
Data aktualizacji:
2020-03-26