Dokument archiwalny
obwieszczenie ds.AU- 02-5.6730.2.664.2019.JRM

„Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (dwulokalowych) w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 05.02.2020r.

AU- 02-5.6730.2.664.2019.JRM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.02.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak AU- 02-5.6730.2.664.2019.JRM prowadzonym w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (dwulokalowych) w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05.02.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Data aktualizacji:
2020-02-05
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-20 00:00:04
JOANNA RODRIGUES MACHADO
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-05 17:06:44
JOANNA RODRIGUES MACHADO
 Publikacja