Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Informacja o planowanej w styczniu 2020r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej - zmiana Wykazu drzew do usunięcia w styczniu 2020r. wynikająca z konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie publikuje zmieniony Wykaz drzew do usunięcia w styczniu 2020r., z uwagi na konieczność poprawienia w wykazie oczywistej omyłki pisarskiej w datach Pozwoleń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew z ul. Dietla 70, ul. Garncarskiej 1, 5, ul. Wenecja, Placu Matejki, ul. Łobzowskiej, ul. Augustiańskiej, ul. Batorego.


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data aktualizacji:
2020-01-21
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-06-30 00:00:04
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-21 13:46:28
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
 Edycja
2020-01-21 13:45:14
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
 Publikacja