Dokument archiwalny
NABÓR DO PRAC W BRACTWIE FILANTROPII

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatek/kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury do Bractwa Filantropii należy składać w terminie do 31 stycznia 2020 r. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pokój nr 8 B.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydatki/kandydata,
  2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. krótką charakterystykę kandydatki/kandydata,
  4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami),
  5. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  6. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  7. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  8. zgodę kandydatki/kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii – na załączonym oświadczeniu.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pok. 11, tel. 12 616 78 04, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl  

 


Załącznik:

 

 

                                                         

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2020-01-13
Data publikacji:
2020-01-13
Data aktualizacji:
2020-01-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-01 00:00:07
SYLWIA DROŻDŻ
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-13 10:30:33
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2020-01-13 10:29:20
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja