Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizcję zadania publicznego pod nazwą "Ferie na sportowo z akcentem edukacyjnym na sportowo z akcenem edukacyjnym"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Kraków, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 12 lub drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Formularz

Oferta


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GABRIELA KRAWCZYK
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data aktualizacji:
2020-01-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-01-31 00:00:04
GABRIELA KRAWCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-13 12:49:02
GABRIELA KRAWCZYK
 Edycja
2020-01-10 15:23:49
GABRIELA KRAWCZYK
 Edycja
2020-01-10 15:18:37
GABRIELA KRAWCZYK
 Publikacja