Dokument archiwalny
Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 3, 4, 12 jednostki ewidencyjnej Krowodrza

INFORMACJA NR 2

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych

nr nr 3, 4, 12 jednostki ewidencyjnej Krowodrza

 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa informuje, że:

 

1. Wyłożony do wglądu w terminie od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r. w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8 w pok. nr 20A projekt operatu opisowo - kartograficznego obrębów ewidencyjnych nr nr 3, 4, 12 jednostki ewidencyjnej Krowodrza w wyniku dokonanej modernizacji stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr nr 3, 4, 12 jednostki ewidencyjnej Krowodrza ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Krakowa rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału Geodezji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data aktualizacji:
2020-01-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-12 00:00:02
SYLWIA KUŁAGA
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-10 11:35:38
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2020-01-10 11:32:51
SYLWIA KUŁAGA
 Publikacja