Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd integracyjny".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2020r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Kraków ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 12 lub drogą elektroniczną na adres Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

FORMULARZ

OFERTA

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data aktualizacji:
2020-01-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-01-18 00:00:05
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Przeniesiono do archiwum
2020-01-10 11:32:26
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2020-01-10 11:08:03
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2020-01-10 08:56:31
GABRIELA KRAWCZYK
 Publikacja