Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych położonej w rejonie ul. Dauna.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych - oznaczonej nr działki 520/7 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w obrębie P-49, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Dauna, objętej KW KR1P/00266990/3 - będący załącznikiem do zarządzenia Nr 3504/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270,492,801,1309, 1589, 1716, 1924, 2020) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-12-27
Data publikacji:
2019-12-30
Data aktualizacji:
2019-12-30
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-02-03 00:00:05
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2019-12-30 08:23:32
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Edycja
2019-12-30 08:17:22
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Edycja
2019-12-30 00:00:06
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Publikacja