Dokument archiwalny
Konsultacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji zostanie opublikowane na stronie www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa wkrótce.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN SIGMUND
Data wytworzenia:
2019-12-13
Data publikacji:
2019-12-13
Data aktualizacji:
2019-12-16