Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-2-4.6730.2.300.2019.KCZ

„Przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki) z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 12.12.2019r.

AU-02-4.6730.2.300.2019.KCZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w związku z odwołaniami od decyzji Nr AU-2/6730.2/953/2019 wydanej w dniu 18.11.2019r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki) z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”,

pismem z dnia 11.12.2019r. tut. Organ przekazał akta przedmiotowego postępowania wraz z odwołaniami do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Z treścią pozostałego materiału dowodowego tj. dokumentacją sprawy oraz treścią decyzji WZ i odwołaniami stron postepowania, strony mogą zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.12.2019r.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
KAMIL CZERNIAWSKI
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data aktualizacji:
2019-12-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-12-27 00:00:04
KAMIL CZERNIAWSKI
 Przeniesiono do archiwum
2019-12-12 13:02:57
KAMIL CZERNIAWSKI
 Publikacja