Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych .

Ogłoszenie

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

 

W ramach konsultacji odbędzie się:

  1. otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa 9 stycznia 2020 r., godz. 16 – 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna
  2. dyżur ekspercki 14 stycznia 2020 r., godz. 16 – 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
  • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 110 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

 

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020r. w następujący sposób:

  1. osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
  2. poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej:dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje w ramach krakowskiej mikroretencji”,
  3. pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru eksperckiego.

 

Załączniki:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-12-10
Data publikacji:
2019-12-10
Data aktualizacji:
2019-12-11
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-01-18 00:00:02
LUCYNA CZYŻ
 Przeniesiono do archiwum
2019-12-11 08:48:01
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2019-12-11 08:46:07
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2019-12-11 08:45:41
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2019-12-10 14:54:49
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2019-12-10 14:44:04
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2019-12-10 14:41:09
LUCYNA CZYŻ
 Publikacja