Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wigilia Seniorów 2019”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wigilia Seniorów 2019” przez Fundację Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Seniorów, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 4, 5 lub drogą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-11-19
Data publikacji:
2019-11-19
Data aktualizacji:
2019-11-19