Dokument archiwalny
wykaz ul. Grodzka 23

Miasto Kraków uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 15.11.2019r. do 05.12.2019r.

 

- Wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 432/2 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Grodzkiej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 432/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Grodzkiej 23 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XCIII/2429/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2998/2019 z dnia 08.11.2019 r.

 

 

Wykaz Nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KWIECIEŃ
Data wytworzenia:
2019-11-13
Data publikacji:
2019-11-13
Data aktualizacji:
2019-11-13