Dokument archiwalny
Wykaz ul. Skwerowa 38

Miasto Kraków uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 08.11.2019r. do 28.11.2019r.wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 380/2 i 380/4 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Skwerowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 380/3 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Skwerowej 38 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XCIII/2429/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2947/2019 z dnia 05.11.2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA KOSZTYŁA
Data wytworzenia:
2019-11-07
Data publikacji:
2019-11-08
Data aktualizacji:
2019-11-08