Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mosdorfa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 04.11.2019 r. do 24.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 19/320 o pow. 16 m2, obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położona przy ul. Mosdorfa, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JAN PIECUCH
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data aktualizacji:
2019-10-30