Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umowy użyczenia lokalu mieszkalnego

Na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a i przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni od dnia 30.10.2019 r. do 19.11.2019 r., wykaz dotyczący umowy użyczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Syrokomli 20/11 w Krakowie w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2808/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.10.2019 r. w sprawie użyczenia dla Stowarzyszenia Rodzin "Zdrowie Psychiczne" lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Władysława Syrokomli 20 w Krakowie.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-10-29
Data publikacji:
2019-10-29
Data aktualizacji:
2019-10-29