Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Morcinka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 3/50, 3/49, 3/48 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.402.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 3/50, 3/49, 3/48 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta - Kraków ul. Morcinka

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-10-28
Data publikacji:
2019-10-28
Data aktualizacji:
2019-10-28
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-10-28 10:56:14
ANNA PALICHLEB
 Publikacja