Dokument archiwalny
Komunikat dotyczący składania ofert w trybie art. 19A

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 24 września 2019 r.) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2019-10-25
Data publikacji:
2019-10-25
Data aktualizacji:
2019-10-25