Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 14.10.2019 r. do 3.11.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

1. część działki nr 79/1, obr. 44 – Podgórze, ul. Sielska, na cele: handel, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 447/28, obr. 3 – Krowodrza, ul. Lea, na cel: wiata śmietnikowa i dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 296/9, obr. 5 – Śródmieście, ul. B. Zaleskiego, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie.

 

 

wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IWONA GIERCZAK
Data wytworzenia:
2019-10-14
Data publikacji:
2019-10-14
Data aktualizacji:
2019-10-14