Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2019-10-10 09:03:51
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Spotkanie Opłatkowe”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Kraków, ul. J. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

OFERTA

FORMULARZ


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2019-10-10
Data publikacji:
2019-10-10
Data aktualizacji:
2019-10-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-10-18 00:00:04
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-10 09:03:51
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Publikacja