Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości: od dnia 11.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2534/2019 z dnia 7 października 2019 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/20 o powierzchni 52 m2, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: handel.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
Data wytworzenia:
2019-10-09
Data publikacji:
2019-10-09
Data aktualizacji:
2019-10-11
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-11-01 00:00:02
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-11 00:00:02
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
 Edycja
2019-10-09 10:31:13
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
 Publikacja