Unieważnienie konkursu ofert pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2483/2019 z dnia 01 października 2019 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2019-10-03
Data publikacji:
2019-10-03
Data aktualizacji:
2019-10-03