Dokument archiwalny

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2019-09-30
Data publikacji:
2019-09-30
Data aktualizacji:
2019-09-30
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-10-24 00:00:02
JOANNA JABŁOŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-09-30 14:51:43
JOANNA JABŁOŃSKA
 Publikacja