Dokument archiwalny
INFORMACJE W SPRAWACH DOT. WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLIETJ POLSKIEJ WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Szanowni Wyborcy, na dzień 13 października br. wyznaczony został termin wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że możliwość jednorazowego dopisania do spisu wyborców istnieje wyłącznie do 5-tego dnia przed terminem wyborów, tj. do 8 października (wtorek).

Także składając wniosek o wpis do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków do 8 października br. można mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed terminem wyborów.

Stąd też, mając na uwadze zbliżający się termin wyborów, prosimy o składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców, rejestru wyborców czy wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, odpowiednio wcześnie.

 

Wnioski o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców, a także o pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w referatach ewidencyjno-dowodowych Wydziału Spraw Administracyjnych, zgodnie z adresem zamieszkania.

Informacje na temat adresów i godzin przyjmowania stron.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-09-27
Data publikacji:
2019-09-27
Data aktualizacji:
2019-09-27