Dokument archiwalny
Komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4,

INFORMUJE O MOŻLIWŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 

Termin składania wniosków: od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616-82-25, 12 616-82-44

(w godzinach 7:40 – 15:30) oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a. pok. 113, I p.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter).

 

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria określone w zarządzeniu Nr 2725/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria:

- niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumiane jako nieposiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

- dochodowe.

 

Za dochód kwalifikujący do zawarcia umowy najmu lokalu w TBS uważa się średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego przekraczający kwoty:

- Gospodarstwo jednoosobowe, (200 % najniższej emerytury) tj. 2.200 zł;

- Gospodarstwo dwuosobowe, (175 % najniższej emerytury) tj. 1.925 zł;

- Gospodarstwo wieloosobowe (150% najniższej emerytury) tj.1.650 zł;

 

Gmina Miejska Kraków w ramach umów o partycypację w kosztach budowy lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego nabyła prawo do kierowania wytypowanych osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. W ramach ww. umów w latach 1998-2004 wybudowano 933 lokale mieszkalne.

 

Aktualnie gmina wynajmuje wyłącznie lokale pozyskane z tzw. naturalnego ruchu ludności (tj. lokale opuszczone przez byłego najemcę wskutek np. rozwiązania umowy, zgonu, eksmisji itd.).

Rokrocznie Gmina pozyskuje z tzw. naturalnego ruchu ludności około 10-20 lokali mieszkalnych, w stosunku do których dysponuje prawem kierowania osób do zawarcia umów najmu lokali.

 

Lokale mieszkalne w TBS są wynajmowane wyłącznie na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez osoby kierowane kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w TBS nie może być wyższa w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu.

 

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2018 roku;

- zaświadczenie z ZUS o wysokości pełnej składni zdrowotnej za 2018 r. (tj. odliczonej od podatku i dochodu).

 

Załącznik:

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-09-26
Data publikacji:
2019-09-26
Data aktualizacji:
2019-09-26