Dokument archiwalny
wykaz dzierżawa SP

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 19.09.2019 r. do dnia 09.10.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2320/2019 z dnia 13 września 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: ogródek działkowy nr 93.

 

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA GĄTARSKA-KRUCZEK
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data aktualizacji:
2019-09-19