Dokument archiwalny
Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, które wyceniają wkład ze strony Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) w kwocie powyżej 2 tysięcy złotych.

 

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

 

Wnioski można składać:

  • osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24;
  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków;
  • za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-09-13
Data publikacji:
2019-09-13
Data aktualizacji:
2019-09-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-11-19 00:00:03
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-09-13 13:24:47
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
 Publikacja