wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 28.08.2019 r. do 17.09.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

  1. część działki nr 43/2, obr. 45-Nowa Huta, os. Szkolne, na cel: budowa chodnika i dalsze użytkowanie jako dojście do schronu, 1 pozycja na wykazie,

     

  2. część działki nr 155/1, obr. 47-Nowa Huta, os. Wandy, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

 

część działki nr 140, obr. 47 – Nowa Huta, os. Ogrodowe, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie.

 

 

Wykazy nieruchomości

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA DRZYMAŁA
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2019-08-27
Data aktualizacji:
2019-08-27