Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a osobą fizyczną

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 16.08.2019 r. - 05.09.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do zamiany o powierzchni 0,0365 ha, składającej się z niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 172/10 o powierzchni 0,0049 ha, oraz działka nr 172/7 o powierzchni 0,0316 ha, objętej KW KR1P/00217051/1 w rejonie ul. Kocmyrzowskiej i ul. Nad Dłubnią, położonych w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Obszar, w skład którego wchodzą nieruchomości, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni”, zgodnie z którym: działka nr 172/10 położona jest w terenach zabudowy usługowej (U.5), a działka nr 172/7 znajduje się częściowo w obszarze terenów zabudowy usługowej (U.5) oraz obszarze terenów zieleni towarzyszącej zabudowie (ZPz.3).

Osoby, którym przysługują uprawnienia z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu zgłosić je w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zamiany można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 411, tel. 12 616 9935 w godzinach pracy urzędu.

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-08-16
Data publikacji:
2019-08-16
Data aktualizacji:
2019-08-16