Dokument archiwalny
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu, ktory odbył się 18 lipca 2019 r.

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK uprzejmie zawiadamia, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 26 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 13 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto - stosownie do zapisu ust VII pkt 4 warunków wymienionego w ogłoszeniu przetargu. Przetarg odbył się w dniu 18 lipca 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Portretowej.

 

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wpłacającego

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-08-14
Data publikacji:
2019-08-14
Data aktualizacji:
2019-08-14