Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 7, 8 /2019

Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2019:

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-08-09
Data publikacji:
2019-08-09
Data aktualizacji:
2019-08-09