Dokument archiwalny
Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7, 8, 9, 10  jednostki ewidencyjnej Krowodrza

 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Krakowa informuje, że:

 

1. Wyłożony do wglądu w terminie od 11.02.2019 r. do 01.03.2019 r. w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8 w pok. nr 20A projekt operatu opisowo - kartograficznego obrębów ewidencyjnych nr nr  7, 8, 9, 10 jednostki ewidencyjnej Krowodrza w wyniku dokonanej modernizacji stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

 

        2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr nr 7, 8, 9, 10 jednostki ewidencyjnej Krowodrza ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Krakowa rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

Dorota Michalik

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF CIELECKI
Data wytworzenia:
2019-08-07
Data publikacji:
2019-08-07
Data aktualizacji:
2019-08-09