Dokument archiwalny
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator”, usytuowanego na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator” na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pismem znak: OZKr.5140.A.14.2019.DW1 z dnia 23 lipca 2019 r. zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator”, usytuowanego na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie.

 

Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
AGNIESZKA APRYJAS
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31