OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ,  W TREŚCI KTÓREJ ZWRÓCONO SIĘ Z POSTULATEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ, KTÓRE DOPROWADZĄ DO POWSTANIA POMNIKA "TYM, CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944 - 1956" NA PLACU INWALIDÓW W KRAKOWIE

Od 5 lipca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają do Prezydenta Miasta Krakowa od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów Ustawy z 11 lipca 204 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawierające postulat podjęcia działań, które doprowadzą do powstania pomnika „Tych, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” na Placu Inwalidów w Krakowie.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w niniejszych petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

[treść petycji]

[treść petycji WODR]

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA AUGUSTYNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2019-07-30
Data publikacji:
2019-07-30
Data aktualizacji:
2019-07-31