Dokument archiwalny
wykaz lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 17 lipca do 6 sierpnia 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

• stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony Nr 23 o powierzchni użytkowej 115,05 m2, (o adresie: ul. Rynek Kleparski 4/23), położony w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 51/1 o powierzchni 0,1161 ha, położona w obrębie S-120 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00074460/6,

• stanowiącej lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczony Nr U001 o powierzchni użytkowej 16,13 m2 położony w budynku w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej Nr 16 wraz z udziałem wynoszącym 23/1000 części nieruchomości wspólnej, na którą składają się nieruchomość gruntowa na której położony jest budynek oznaczona nr działki 196/3 o powierzchni 0,0872 ha w obrębie S-5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00001624/2 oraz części budynku i inne urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270,492,801) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 WYKAZ 1

WYKAZ 2 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17