Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 10.07.2019 r. do 30.07.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

  1. części działek nr 228/22, 230/62, 230/20 obr. 42 – Krowodrza, rejon ul. Na Chałupkach, na cel: ogródek działkowy nr 3 (ogródek działkowy), 1 pozycja na wykazie,

  2. działkę nr 66/14 obr. 14-Nowa Huta, rejon ul. Godebskiego i Pankiewicza, na cel: rolniczy do 1000 m2 włącznie, 1 pozycja na wykazie,

  3. działki nr 41/1, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, obr. 37-Nowa Huta, ul. Sasanek, na cel: rolniczy, 1 pozycja na wykazie, 

  4. część działki nr 76/4, obr.29-Podgórze, ul. Lanckorońska, na cel: mieszkalny, wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego, 1 pozycja na wykazie,

  5. część działki nr 424/4, obr. 1 – Śródmieście, ul. Grodzka, na cel: utrzymanie zieleni na terenie stanowiącym podwórze, w tym utrzymanie muru granicznego (zieleń przydomowa), 1 pozycja na wykazie.

 

 

 

wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANDRZEJ CYRAN
Data wytworzenia:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-10