Dokument archiwalny
„Krakowski Ambasador Wielokulturowości AD 2018”

We wtorek, 25 czerwca br. w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15, o godz. 15 odbyła się pierwsza Gala wręczenia 4 tytułów „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości A.D. 2018” wraz ze szklaną statuetką Lajkonika.

 

Po krótkiej części oficjalnej, która rozpoczęła się o godz. 15, zaprezentował się francuski bard Francois Martineau wraz z zespołem. Była również okazja do skosztowania kuchni wielu zakątków świata, co mocno wpisało się w to wielokulturowe wydarzenie.

 

 Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wpisuje się w realizowany w Krakowie od 2016 roku Program „Otwarty Kraków” przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, a w szczególności Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych, realizujący szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Celem programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

 

Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

W dniu 23 maja 2019 roku Kapituła podczas spotkania Członków, zgodnie z regulaminem prac przyjętym na posiedzeniu, określiła liczbę przyznanych tytułów, tj.

  • w kategorii A –organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, grupy nieformalne: 2 tytuły
  • w kategorii B - osoby indywidualne: 2 tytuły.

 

Kapituła zaakceptowała również wzór wyróżnienia proponując symbol Lajkonika - znak graficzny konkursu.

 

Kapituła Wielokulturowości przy wyborze kandydatur do tytułu uwzględniła w szczególności:

  1. okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie,
  2. efekty i zakres działań,
  3. działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe,
  4. różnorodność podejmowanych działań.

 

Pierwszymi Krakowskimi  Ambasadorami Wielokulturowości zostali:


PODMIOTY:

  1. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL –dr Jakub Kościółek - prezes, dr Adam Bulandra - wiceprezes.
  2. Fundacja Diversity Hub – dr Anna Zaroda – Dąbrowska - prezes, dr Tomasz Dąbrowski – wiceprezes.

 

OSOBY INDYWIDUALNE:

  1. Olha Menko
  2. Urszula Majcher – Legawiec

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Od 9 lat aktywnie działa w Krakowie, jest pierwszą organizacją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa wielokulturowego.

Stowarzyszenie opracowało diagnozę potrzeb cudzoziemców w Krakowie oraz przygotowało instytucje publiczne i samorządowe świadczące cudzoziemcom pomoc do ich przyjmowania.

Od 2012 roku organizuje Festiwal Wielokulturowym Interkulturalia, pozwalający społeczeństwu w sposób ciekawy i współuczestniczący poznać różnorodność kultur europejskich i pozaeuropejskich.

Dzięki działalności międzysektorowej Stowarzyszenia z różnymi instytucjami publicznymi i samorządowymi powstała miejska strategia integracyjna, której zwieńczeniem było opracowanie i przyjęcie Programu “Otwarty Kraków”.

Dzięki raportowi, który powstał, na dworcach kolejowych i autobusowych, a także w miejskiej komunikacji pojawiły się wielojęzyczne komunikaty i oznaczenia.

Organizacja dzięki realizowanym projektom międzynarodowym zebrała najlepsze praktyki w zakresie działań samorządu na polu polityki integracyjnej czy różnorodnościowej.

 

Fundacja Diversity Hub

Jedna z najważniejszych w Polsce organizacji, powstała w 2015 roku, pracuje z 200 korporacjami, uczelniami i organizacjami pozarzadowymi oraz Urzędem Miasta Krakowa.

Zajmuje się różnorodnością w środowisku pracy, realizuje misję zmieniania biznesu na lepsze poprzez różnorodność i inkluzję – wywiera wpływ na zmianę społeczną.

Organizuje konferencje, debaty, sesje, dni różnorodności, szkolenia, warsztaty, webinaria, bezpośrednie doradztwo i interwencje itp.

Stworzyła platformę wymiany wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami.

 

Olha Menko

Od 2017 roku zajmuje się działalnością na rzecz dialogu międzykulturowego. Stworzyła Klub Debat, w ramach którego są prowadzone spotkania dyskusyjne na tematy społeczne. W debatach wzięło udział dotychczas ok. 70 osób.

Od 2018 roku pracuje na stanowisku redaktorki naczelnej portalu informacyjnego dla Ukraińców. Na stronach portalu publikuje informacje niezbędne do funkcjonowania obcokrajowców w Polsce. W ramach działalności portalu była współorganizatorką wydarzeń wielokulturowych, takich jak ArtPicnik i pokazy filmowe.

 

Urszula Majcher – Legawiec

Od kilku lat działa w Krakowie na rzecz wielokulturowego społeczeństwa jako prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego. Szczególnym polem działania Fundacji jest edukacja szkolna, szkolenie kadry pedagogicznej, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

Od 2018 roku pełni funkcję doradcy metodycznego ds. wielokulturowości i pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, wspiera rodziców i uczniów.

Realizuje wyzwania łączące kompetencje wielu środowisk: szkolnego, akademickiego, ngo i wydawnictw publikujących materiały do nauczania j. polskiego jako obcego.

Od 2017 roku pracuje społecznie w Zespole Interdyscyplinarnym ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

Organizuje lub współorganizuje konferencje poświęcone problematyce wielokulturowości w polskiej szkole i edukacji ucznia z doświadczeniem migracji.

Od kilku lat organizuje szkolenia i warsztaty kompetencji dla nauczycieli z całej Polski – efektem jest kilkadziesiąt szkoleń, kilkuset przeszkolonych nauczycieli.

Od 2016 roku organizuje gry miejskie wspierające proces integracji dla krakowian oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie – III gry, działanie skuteczne i innowacyjne.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA DOBRZYCKA
Data wytworzenia:
2019-07-01
Data publikacji:
2019-07-01
Data aktualizacji:
2019-07-01
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-07-15 00:00:04
ELŻBIETA DOBRZYCKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-07-01 11:41:59
ELŻBIETA DOBRZYCKA
 Edycja
2019-07-01 11:40:38
ELŻBIETA DOBRZYCKA
 Edycja
2019-07-01 10:43:53
ELŻBIETA DOBRZYCKA
 Publikacja