Dokument archiwalny
Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 2 do 22 lipca 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 38,31m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem wynoszącym 71/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 127/1 o powierzchni 0,0349 ha, położona w obrębie K-4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00208117/6.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270,492,801) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-07-04
Data aktualizacji:
2019-07-04