Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Komunikat

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 28-18.07.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego o powierzchni 0,0448 ha, składającej się z niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działek 274/1 o powierzchni 0,0197 ha, 275/4 o powierzchni 0,0105 ha, objętej KW KR1P/00192989/3 oraz nieruchomości oznaczonej nr działki 275/6 o powierzchni 0,0146 ha, objętej KW KR1P/00061158/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Tynieckiej Nr 90, położonych w obrębie P-5, jednostka ewidencyjna Podgórze. Obszar, w skład którego wchodzą nieruchomości, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice”, zgodnie z którym położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 02.M4.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-06-27
Data publikacji:
2019-06-28
Data aktualizacji:
2019-06-28
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-07-19 00:00:03
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-28 11:47:00
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Edycja
2019-06-28 11:44:43
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Edycja
2019-06-28 11:34:19
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Edycja
2019-06-28 00:00:03
LUCYNA MAJCHERCZYK
 Publikacja