Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Trzecie zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Trzecie zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” przez Kościół dla Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 28, 31-031 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lipca 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Seniorów, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Kraków, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Segment B, pok. 4, 5 lub drogą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-06-25
Data publikacji:
2019-06-25
Data aktualizacji:
2019-06-25