Dokument archiwalny
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie CAS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1431/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

 

Zarządzenie nr 1431/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-06-17
Data publikacji:
2019-06-17
Data aktualizacji:
2019-06-17