Dokument archiwalny
Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej - konsultacje społeczne

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Hutaparametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

 

Konsultacje będą prowadzone od 13 czerwca – 5 lipca 2019 r.

 

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • 14 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 otwarte spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 156 przy ulicy Centralnej 39
  • 19 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 dyżur konsultacyjny

  • 27 czerwca 2019 r. otwarte spotkanie z mieszkańcami w godz. 17.00 – 19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na Osiedlu Dywizjonu 303 34 (sala konferencyjna)

 

 

24 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr XIV/257/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

§ 2. przedmiotowej Uchwały przewiduje przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i Radą Dzielnicy XIV na temat parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego, jaki miałby powstać przy ul. Centralnej zamiast planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

 

Cel konsultacji: ustalenie parametrów planowanego budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego;

Komórki merytoryczne: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wydział Edukacji

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 roku propozycje dotyczące planowanego budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego można będzie wyrazić za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres dialoguj@um.krakow.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;

  • przekazać podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

   

Pliki do pobrania:

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-06-14
Data publikacji:
2019-06-14
Data aktualizacji:
2019-06-14