Dokument archiwalny
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy 2018.

 

Informacja

 

Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o sesji Rady Miasta Krakowa, na której przedstawiony zostanie Raport o Stanie gminy wraz z debatą, w której mieszkańcy mają możliwość udziału.

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Krakowa przedstawił Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 15.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, podczas sesji Rady Miasta Krakowa, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w sekretariacie Kancelarii Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 204. (w godzinach od 7.30 do 15.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 25 czerwca 2019 roku.

 

Potrzebne dokumenty:

- przykładowy formularz zgłoszenia

- Raport o stanie Gminy 2018


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data aktualizacji:
2019-06-07
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-27 00:00:03
MARTA KUCHARYK
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-07 13:36:19
MARTA KUCHARYK
 Publikacja