Dokument archiwalny
Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 28 maja 2019 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 2 wnioski dotyczące wspólnego najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana zarządzeniem Nr 682/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. na podstawie uchwały LXXVII/1145/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze (z późn. zm.), działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r.(z późn. zm.) ustaliła, co następuje:

1. Pani Małgorzata Buczek-Śledzińska otrzymuje pozytywną opinię dotyczącą wspólnego, z Panią Małgorzatą Maćkowiak, najmu pracowni przy Pl. Matejki 4/10 w Krakowie,

2. Pani Agata Baltyzar otrzymuje pozytywną opinię dotyczącą wspólnego, z Panią Barbarą Lis, najmu pracowni przy ul. Zyblikiewicza 5/141 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r., na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dodatkowe informacje: tel. 12 616 1918.

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje ponadto, że 28 maja 2019 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła 2 odwołania dotyczące ustaleń z dnia 19 kwietnia 2019 r.:

1. Odwołanie Pana Marka Sołtysika odnośnie pracowni przy al. Kijowskiej 50/8 – opinia negatywna,

2. Odwołanie Pana Wojciecha Ćwiertniewicza odnośnie pracowni przy ul. Józefa 16/4 – opinia negatywna.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA DOKSA-TVERBERG - CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data aktualizacji:
2019-06-06