Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 3.06.2019 r. do dnia 23.06.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1199/209 z dnia 22 maja 2019 r. dotyczący części o powierzchni 0,0010 ha nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców oznaczonej jako działka ewidencyjna nr71/26 o powierzchni 0,0789 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480292/6 - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: handel o powierzchni 0,0002 ha i skład o powierzchni 0,0008 ha.

 

wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA CHMIELEWSKA-BIELECKA
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data aktualizacji:
2019-05-30