Dokument archiwalny
wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, został podany do publicznej wiadomości w dniach od 30.05.2019 r. do 19.06.2019 r. wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 44/6 obr. 23-Krowodrza, ul. Księcia Józefa, na cele: zieleń przydomowa i skład (pod fragmentem wolnostojącej wiaty), 1 pozycja na wykazie.

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MICHALIK
Data wytworzenia:
2019-05-29
Data publikacji:
2019-05-29
Data aktualizacji:
2019-05-29